Anne Kvalheim

Har arbeidet som allmennlege siden 1997, er spesialist i allmennmedisin siden 2004. Jobber i tillegg som helsestasjonslege og er godkjent veileder i allmennmedisin. Tilleggskompetanse innen migrene og hodepine – utredning og behandling.

Er godkjent sjømanns- og offshorelege.

Tilbake til våre medarbeidere>>