Administrasjon

Tormod Førland
E-post: tormod@privatsykehuset.no

Kjell Gunnar Gundersen
E-post: kjegun@privatsykehuset.no

Turid Staveland Nygaard
E-post: turid@privatsykehuset.no

Sjur Nygaard
E-post: sjunyg@privatsykehuset.no

Helga Tonning
E-post: helga@privatsykehuset.no

Helga Tonning
Inger Marie Lysgaard
Grethe Tollaksen
Nina Bentsen Baardsen
E-post: post@privatsykehuset.no

Primærkontakt urologi: Hanne Marie Vaage
E-post: hanne@privatsykehuset.no

Primærkontakt ortopedi: Jorun Asmyhr
E-post: joa@privatsykehuset.no

Primærkontakt plasikk kirurgi: Jorunn
E-post: jorunn@privatsykehuset.no

Primærkontakt BHT+: Grethe Tollaksen
E-post: post@privatsykehuset.no

Inger Utvik
E-post: inger@privatsykehuset.no

Elin Haug
E-post: elin@privatsykehuset.no