Ansatte ortopedi

Ansvarlig lege ved ortopedisk avdeling

Anestesisykepleier

Anestesisykepleier

Operasjonssykepleier

Operasjonssykepleier

Pasientveileder og ansvarlig for pasientvurdering i forbindelse med generell kirurgi.

Operasjonstekniker med ansvar for sterilsentralen.

Operasjonstekniker

Off. godjent sykepleier med ansvar for inneliggende pasienter og postoperativ overvåkning.

Off. godjent sykepleier med ansvar for inneliggende pasienter og postoperativ overvåkning.

Sykepleier

Sykepleier

Ansvarlig Anestesi lege.