Haugesund Medisenske Senter

Audiopedagog

Hva er en audiopedagog?

En audiopedagog tilbyr rådgivning og rehabilitering innen hørselsrelaterte vansker, tinnitus og lydoverfølsomhet.
En audiopedagog har spesialpedagogisk utdanning og utreder, veileder og gir opptrening til mennesker med hørselsvansker.

Audiopedagogisk behandling og rehabilitering har fokus på kommunikasjon og livskvalitet. Det handler om opplæring, trening, veiledning og mentalt styrkende samtaler. Målet er at du skal kunne ha krefter til å møte hverdagen og oppleve en følelse av kontroll over eget liv. Hva slags og hvor mye oppfølging du ønsker og trenger vil være svært individuelt, og noe du og audiopedagogen finner ut av sammen.

Timebestilling

52 70 05 50

Direktetelefon: 980 70 165
Gå til online booking

Audiopedagoger

Marita Ojeda Knutsen

Audiopedagog Ojeda tilbyr:

Informasjon om eget hørselstap og rettigheter.

  • Kartlegger og tilrettelegger for utfordringer hørselsproblematikken kan medføre.
  • Hjelp til selvhjelp. Oppdage og bruke egne ressurser for bedret livskvalitet.
  • Veiledning for nære personer og arbeidsplass.
  • Opplæring i riktig bruk av hørselstekniske hjelpemidler.
  • Lyttetrening for høreapparatbrukere.
  • Opplæring i kommunikasjonsstrategier for å sikre god kommunikasjon i ulike situasjoner.
  • Behandling av tinnitus og hyperakusis (lydoverfølsomhet). Behandling basert på TRT, direkte rådgivning og lydterapi.
  • Behandling individuelt eller i grupper.

Du kan også ta direkte kontakt med Marita Ojeda Knutsen 98 07 01 65, audiopedagogojeda@gmail.com.