Kurs med manuellterapeutene Gustav Bjørke og Øyvind Erås

«Når kartet ikke stemmer med terrenget

Symptomer i et systemperspektiv»

For første gang i Haugesund presenterer Fysioterapeutene ved Haugesund Medisinske Senter, Kurs med manuellterapeutene Gustav Bjørke og Øyvind Erås.

 

Hvorfor får så mange langvarig smerte/ symptomtilstander? Hvorfor går det ikke over?

Hva gjør det med oss som behandlere? Hvordan kan vi forstå tilstanden på en annen måte, og hva kan vi gjøre for å skape endring?

 

Som deltager på dette kurset vil du få ta del i forelesning, pasientdemonstrasjon og du vil få presentert en praktisk visuell og pedagogisk modell som kan brukes i samarbeid sammen med pasienten.

Alt av presentert teori vil bli knyttet opp mot praksis gjennom samtale med pasient.

 

Påmelding gjøres via link her.

Pris for fagdagen: 2.100kr

Dato/ tidspunkt: 23.03.2020/ 09:00 – 16:00

 

Hovedtema for kurset er:

-hvordan vi som terapeuter kan forstå langvarige smerter/symptomlidelser.

-hvordan summen av belastning for pasienten påvirker hele pasienten.

-utvikling av symptomer.

-hvordan hjelper vi pasienten til en ny forståelse av symptomene.

-hvilke tiltak som er viktigst for endring.

 

Om Gustav Bjørke:

Gustav Bjørke er manuellterapeut, og jobber til daglig primært med langvarige, sammensatte smerte/symptomlidelser ved Hans & Olaf Fysioterapi i Oslo, der han også er veileder for manuellterapistudenter.

Han har to års kognitiv utdanning og har også veilederutdanning, i tillegg til 38 års erfaring primært fra privat praksis. Lang erfaring også fra undervisning og kursvirksomhet innen muskelskjelettfeltet i en biopsykososial ramme. Han er glad i å lese for å forstå mer om mennesket, hvorfor vi tenker, føler og oppfører oss som vi gjør.

 

Om Øyvind Erås:

Øyvind Erås er manuellterapeut & fysioterapeut med mastergrad i muskel-skjelett fysioterapi fra University of Queensland i Brisbane, Australia. Han jobber daglig som manuellterapeut ved Hans & Olaf Fysioterapi i Oslo, og har de siste tre årene jobbet tett sammen med kollega Gustav Bjørke i arbeidet med rammeverket dere nå får presentert. I tillegg til å jobbe klinisk jobber han som manuellterapeut for herrelandslaget i alpint og herrelandslaget i turn.