Svangerskapskurs med trening

Vi jordmødre og manuellterapeut Reidun på Haugesund Medisnske senter ønsker deg velkommen til vårt svangerskapskurs for par.

Målet med kurset er at dere skal bli best mulig forberedt på forestående fødsel og overgang til foreldrerollen. Kurset vil være et forum til å ta opp spørsmål rundt svangerskap/fødsel og en fin anledning for dere som par  å forberede dere sammen.

Kurset er også et sosialt treffsted hvor man møter andre par som venter barn.

Kurset består av 3 kurskvelder. Oppstart nytt kurs blir i januar 2018

Kursoppbygning
Teori v/ jordmor: 45 min
Trening for gravide i sal v/manuellterapeut: 30 min.

  1. Svangerskap
  2. Fødsel
  3. Amming og barseltid

Den siste kvelden tilbyr vi omvisning på føde/barselavdelingen ved Haugesund sykehus. Når de gravide trener tilrettelegges det for at partnere skal ha et uformelt fellesskap der jordmor er tilgjengelig.

Priser
Ved svangerskapsoppfølging hos jordmødrene på Haugesund Medisinske Senter: kr. 2000,-
Andre: kr. 2500,-

Påmelding: Haugesund medsinske senter tlf: 52 70 39 00

Eller send sms til Annett 46 91 58 33 eller Karin 99 49 02 99.

Vi tilbyr >>