Laboratoriet

Forhåndsavtalte blodprøver og vaksiner/injeksjoner uten konsultasjon tas 

mandag til fredag :  08.30-11.30       kl. 12.30-14.30 (tirsdag 13.00-14.30, fredag 12.30-13.00)

Henvend deg alltid i resepsjonen for å bli registrert på laboratoriets liste. Trekk kølapp.

Følgende tjenester utføres etter avtale med legen:

blodprøver
urinprøver >>
vaksinering
injeksjoner
spirometri (lungefunksjonstest)
Audiometri (hørselstest)
EKG
24 timer blodtrykk måling
Suturfjerning/sårstell
Øreskyll >> (tid avtales på forhånd med labordamene)
Glukosebelastning >> (tid avtales på forhånd med labordamene)

Tilbake til allmennleger >>

Henvend deg alltid i resepsjonen ved prøvetagning

Reseptfornying