Mads Bjørn Truelsen

Autorisert ortopediingeniør

  • Ansatt i OCH ortopedi AS siden 2012
  • Ortopediingeniør (Bachelorstudium i ortopediingeniørfag) fra Hälsohögskolan i Jönköping, Sverige 2008-2012
  • Leder spesialistgruppen Ortoser barn (og voksenhabilitering) siden 2018
  • Turnustjeneste OCH Oslo: 2012-2014
  • Reisested, Haugesund avdelingen siden 2014
  • Oppstart av CADCAM og tidligere hovedkontakt med TeamOlmed, 2016
  • Praksisperiode-veileder for 3. års studenter, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), AFO/KAFO, 2018

tilbake til ansatte