Marita Ojeda Knutsen

Driver for tiden å tar mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning i audiopedagogikk fra Universitetet i Oslo.

 

Audiopedagog Ojeda tilbyr:

  • Informasjon om eget hørselstap og rettigheter.
  • Kartlegger og tilrettelegger for utfordringer hørselsproblematikken kan medføre.
  • Hjelp til selvhjelp. Oppdage og bruke egne ressurser for bedret livskvalitet.
  • Veiledning for nære personer og arbeidsplass.
  • Opplæring i riktig bruk av hørselstekniske hjelpemidler.
  • Lyttetrening for høreapparatbrukere.
  • Opplæring i kommunikasjonsstrategier for å sikre god kommunikasjon i ulike situasjoner.
  • Behandling av tinnitus og hyperakusis (lydoverfølsomhet). Behandling basert på TRT, direkte rådgivning og lydterapi.
    Behandling individuelt eller i grupper.

Du kan også ta direkte kontakt med Marita Ojeda Knutsen 98 07 01 65, audiopedagogojeda@gmail.com.

Ingen ventetid.