Haugesund Medisenske Senter

Nok sørvest

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Rogaland (Nok-sørvest) er et tilbud for mennesker som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep, og deres pårørende. Nok-sørvest er et lavterskel tilbud og er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Vi arbeider etter hjelp til selvhjelpsprinsippet. Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne frem til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retningen en ønsker. På senteret kan en få hjelp og støtte til bearbeiding til det de har utsatt for.

Brukerne våre er kvinner og menn fra 16 år og oppover. Vi har også tilrettelagt tilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser.

Ved siden av samtalesenter er vi også ett kompetansesenter og jobber mye med forebygging gjennom opplysningsarbeid og undervisning, veiledning/rådgiving, seminarer, opplæring og foredrag.

Bryter vi tabuer, åpner vi for å snakke om problematikken. Da minsker skyld og skam.

Vår fagligveileder Bente L. Skåtun er i våre lokaler i 4. etasje i Helsehuset Haugesund, torsdager og fredager i oddetallsuker.

Trenger du en time hos oss kan du kontakte oss på tlf. 51 97 19 00 eller post@nok-sorvest.no

I Haugesund er vi samlokalisert med flere helseinstanser på Helsehuset. Velkommen.

Hjemmeside: https://www.nok-sorvest.no/ ,

Facebook: https://www.facebook.com/overgrep ,

Instagram: https://www.instagram.com/nok.sorvest/

Gratis grønt nummer

Landsdekkende døgnåpen telefon for overgrepsutsatte. Gratis grønt nummer fra fasttelefon og Telenor mobil.

800 57 000