Sandra M Remeijer Østebø

Sandra er privat fysioterapeut utdanna i Groningen, Nederland. Ho har god erfaring med nevrologi, ortopedi og psykiatri, samt tverrfaglig arbeid med fleire profesjonar i sjukehus og i tverrfaglige klinikker. Sandra har tatt mange kurs etter studietida for kontinuerleg utvikling av profesjonen.

Sandra arbeider uten driftstilskudd, har avtale med fleire forsikringsselskap og har kort ventetid.

Ho tilbyr både individuellbehandling og gruppebehandling.

Du kan også ta direkte kontakt med Sandra M. Remeijer Østebø 91 14 09 77

Tilbake til våre fysioterapeuter

Sandra M Remeijer Østebø

Sandra M Remeijer Østebø er fysioterapeut ved Haugesund Medisinske Senter.

Kort ventetid

Med privat fysioterapi trenger du ikke henvisning fra lege. Det er ingen ventetid så du kommer raskt til.