Svangerskapsoppfølging

I følge retningslinjer for svangerskapsomsorgen i Norge kan du i utgangspunktet velge om du ønsker oppfølging hos fastelege eller jordmor. Hos oss kan du velge
kontinuitet og antall kontroller etter eget ønske og behov. Dersom du er frisk i
utgangspunktet og svangerskapet utvikler seg normalt kan du ha alle svangerskapskontrollene
dine hos en av oss. Dersom du har helsemessige utfordringer før svangerskapet, fysisk
og/eller psykisk, bør fastlegen følge opp i tillegg til jordmor fra starten av.  

Oppfølging av jordmor i svangerskapet har vist seg å være svært gunstig for både mor og
barn. Jordmor gjennomfører svangerskapskontroller etter behov og forbereder deg og
eventuell partner på fødselen og tiden etterpå. Jordmor henviser til rutineultralyd og ellers
henvises du til spesialisthelsetjenesten ved behov, vi kan fortsette å følge deg i samarbeid med
spesialisthelsetjenesten. Ved å ha svangerskapskontrollene hos jordmor får du god
informasjon om svangerskapet, fødsel, barseltid og god forberedelse til den nye
foreldrerollen. 

Vi tilbyr >>