Ultralyd

Vi benytter UltraLyd for å diagnostisere årsaker til akutte og kroniske smertetilstander. I mange tilfeller kan UL erstatte en MR undersøkelse. UL er en ufarlig metode som ikke innebærer stråling og som også kan brukes «i bevegelse» for å se på funksjon av for eksempel sene eller en muskel. Samtidig kan UL benyttes til å veilede injeksjoner.

Tilbake til våre behandlingstilbud