Prevensjon

Vi tilbyr prevensjonsveiledning, utskrivelse av resept på prevensjon, innsetting av P- stav og hormonspiral.

 

Oppstart av innsetting av P-stav og hormonspiral f.o.m oktober.

 

Vi tilbyr >>