Haugesund Medisenske Senter

Klinikk for stressmedisin

Klinikk for stressmedisin

 

Timebestilling

Klinikken tar imot pasienter etter legehenvisning, med stressmedisinske helseplager,
utmattelse og CFS/ME, krise- og traumereaksjoner.

Vi har en offentlig Helse-Vest avtalehjemmel, og pasienter betaler vanlig egenandel.

 

Tlf 959 65419, mob 908 30 496

Epost: stubhaug@stressmedisin.no

www.stubhaug.no

 

Postadr:
Pb 175, 5501 Haugesund

Kontoradr:
Haugesund Medisinske Senter,
Helsehuset Haugesund, Sørhauggt.111, 3.etg 5527 Haugesund

Våre behandlere

Dr.med. Bjarte Stubhaug

Bjarte Stubhaug er lege-spesialist i psykiatri med spesialkompetanse innen stressmedisin,
krisepsykiatri og traumelidelser. Medisinsk dr.grad om kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) 2008, siste 15 år klinisk forskning og praksis i Klinikk for stressmedisin, med kontor i Haugesund Medisinske Senter og tilbud for heile Helse Vest. Han er også seniorpsykiater i Helse Fonna og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

Dr. Arvid Rongve, PhD

Arvid Rongve arbeider 20% ved klinikken.
Han er professor ved Universitetet i Bergen og forskningsleder eldremedisin Helse Fonna.