Smittevernsregler

Vi ber deg gjøre deg kjent med våre smittevernsregler før du møter opp på Haugesund Medisinske Senter. Smittevernsreglene kan leses her: https://haugesundmedisinske.no/app/uploads/2020/09/generelle-smitte-vernstiltak-fysio.pdf.

Informasjon om influensavaksine

De som tilhører risikogruppen (se under) kan ringe eller sende SMS for å bestille time for vaksinering!

Frem til 01.desember 2020 er influensavaksinen forbeholdt risikogruppene og helsepersonell med pasientkontakt. Dette er risikogruppene:

  • alle over 65 år
  • beboere i sykeheim og omsorgsboliger
  • barn og voksne mer hjerte-og lungelidelse, diabetes, lever-eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (+ deres pårørende) og svært alvorlig fedme
  • gravide i 2.+ 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell