Smittevernsregler

Vi ber deg gjøre deg kjent med våre smittevernsregler før du møter opp på Haugesund Medisinske Senter. Smittevernsreglene kan leses her: https://haugesundmedisinske.no/app/uploads/2020/09/generelle-smitte-vernstiltak-fysio.pdf.

Informasjon om influensavaksine

På grunn av våre smittevernsregler, vil det ikke være mulig med drop-in-timer for influensavaksine.

Nærmere informasjon kommer senere