Haugesund Medisenske Senter

Allmenlege

Timebestilling

Bestilling av legetime og andre tjenester gjøres nå direkte fra Helsenorge.no.

Om ekonsultasjon evt. ekontakt ikke fungerer betyr det at legen er på ferie/kurs etc.

 

Gå til Helse Norge

 

For tiden redusert tilgjengelighet i resepsjonen grunnet sykdom blandt ansatte.

Ved akutt time/ting som haster ring oss på 52703900

 

 

Haugesund Medisinske Senter søker Helsesekretær vikar

 

Vi er et hyggelig, travelt legekontor med 7 fastleger, turnuslege, hudlege, fysioterapeuter, kiropraktor og 5 helsesekretærer.

Lokalisert i 3.etasje i Helsehuset midt i Haugesund sentrum

WebMed journalsystem.

Arbeidet består blant annet i å besvare telefoner, betjene resepsjon, ta blodprøver, utføre enkelte analyser på lokalt laboratorium, sette injeksjoner, spirometri, audiometri og EKG

Vi søker en medarbeider som har gode samarbeidsevner, er positiv ,   liker å yte service og som takler en jobb med høyt tempo.

Ønskelig med erfaring fra arbeide som helsesekretær.

Ber om at søker oppgir minst en referanse.

 

Søknad kan sendes til post@haugesundmedisinske.no

—————————————————————————–

 

Fra og med 01.03.2024 jobber  jobber Lis1 lege Camilla Hagen hos oss.

 

Fra 01.05.2024 er Fatima Bibi 100% vikar for fastlege Monika Wiese ut året 2024.

 

KVALITET TRYGGHET RESPEKT

Det er for tiden 7 fastleger ved HMS. I tillegg til jobbene her på senteret, har vi ulike deltidsstillinger i kommunen og deltar i legevakt. Pasientene betaler vanlige egenandeler.

Vi er opptatt av å ha god tilgjengelighet og god service for våre pasienter og andre samarbeidspartnere. Vi har tett samarbeid med våre andre kolleger ved senteret og er stolte av vårt tverrfaglige miljø.

Vi har 3 godkjente sjømanns- og offshoreleger.  Har også utvidet tilbud til de som vil ha dykkerattester og pilot/flyattester  Vi har kort ventetid for pasienter som ønsker disse attestene.

 

Bli pasient hos oss

Du kan enkelte bytte fastlege selv på MinFastlege eller ved å ringe Fastlegetelefonen på 810 59 500.

 

Det er ønskelig at pasienter som ikke har behov for å ringe til fastlegen/legekontoret kommuniserer digitalt via HelseNorge Hastesaker/ø.hj  ber vi pasientene ringe oss.

Ved å kommunisere digitalt bidrar du til at de som trenger å snakke med lege/legekontor kommer raskest mulig igjennom på telefon.

Våre leger

Anne Kvalheim

Har arbeidet som allmennlege siden 1997, er spesialist i allmennmedisin siden 2004. Jobber i tillegg som helsestasjonslege og er godkjent veileder i allmennmedisin. Tilleggskompetanse innen migrene og hodepine – utredning og behandling.

Er godkjent sjømanns- og offshorelege.

Monika Wiese

Jobbet som lege siden 1999 etter studiet i Tyskland. Har erfaring fra ulike sykehus avdelinger og arbeidet som allmennlege siden 2005. Er spesialist i allmennmedisin siden 2010. Tidligere utdannet til sykepleier og jobbet i Tyskland og Sveits.

Eirik Røthing Simonsen

Ferdig med medisinstudiet i Tyskland i 2008. Jobbet på Øre-nese-hals avdelingen ved Haugesund sykehus frem til starten som allmennlege i 2011.

Er godkjent sjømanns- og offshorelege.

Sidney Felecian

Tidligere ingeniør og sykepleier. Jobbet som allmennlege siden 2007, er spesialist i allmennmedisin siden 2012. Jobber i tillegg som tilsynslege ved sykehjem.

Er godkjent sjømanns- og offshorelege.

Brita Luggenes

Brita Luggenes er allmennlege i spesialisering, har jobbet ved Haugesund Medisinske senter siden januar 2016. Fra tidligere utdannet fysioterapeut. Har studert medisin ved Universitetet i Bergen, og etter dette jobbet to år ved revmatologisk avdeling. Jobber i tillegg som sykehjemslege, og deltar i kommunal legevakt.

Olav Vatnem-Dankel

Olav Vatnem-Dankel er allmennlege i spesialisering. Studerte medisin ved NTNU i Trondheim, hadde turnustjeneste i Haugesund og Suldal. Etter det jobbet 2 år på Haugesund sykehus, 1 år med gastrokirurgi og 1 år ved barneavdelingen. Har spesiell interesse for barnesykdommer. Jobber i tillegg som lege ved korttidsavdelingen SBS og deltar i kommunal legevakt.

Daniel Stenberg Saxe

Daniel Stenberg Saxe er allmennlege i spesialisering og har jobbet ved Haugesund Medisinske Senter siden August 2019.
Studerte medisin i Oslo og var ferdig utdannet lege i 2013.
Etter turnus arbeidet fire år som lege og prosjektleder på sykehus i Kenya og Somalia.
Har også jobbet ved hjerteavdeling Haugesund Sykehus og som tilsynslege ved Haraldsvang omsorgssenter. Har flere års erfaring fra kommunal legevakt.

Laboratoriet

Autorisert Helsesekretær Kerstin Fron

Autorisert Helsesekretær Elisabeth Førland

HMS Kiropraktikk resepsjon

Autorisert Helsesekretær Silje Eidsvåg

Resepsjonen

Vigdis Waage

Kirsten Røher