Haugesund Medisenske Senter

Allmenlege

Timebestilling

Bestilling av legetime og andre tjenester gjøres nå direkte fra Helsenorge.no.

 

Gå til Helse Norge

 

For tiden redusert tilgjengelighet i resepsjonen grunnet sykdom bl ansatte.

Ved akutt time/ting som haster ring oss på 52703900

 

 

 

Fra og med 20.09.23 jobber Lis1 lege Fatima Bibi hos oss.

 

KVALITET TRYGGHET RESPEKT

Det er for tiden 7 fastleger ved HMS. I tillegg til jobbene her på senteret, har vi ulike deltidsstillinger i kommunen og deltar i legevakt. Pasientene betaler vanlige egenandeler.

Vi er opptatt av å ha god tilgjengelighet og god service for våre pasienter og andre samarbeidspartnere. Vi har tett samarbeid med våre andre kolleger ved senteret og er stolte av vårt tverrfaglige miljø.

Vi har 3 godkjente sjømanns- og offshoreleger.  Har også utvidet tilbud til de som vil ha dykkerattester og pilot/flyattester  Vi har kort ventetid for pasienter som ønsker disse attestene.

 

Bli pasient hos oss

Du kan enkelte bytte fastlege selv på MinFastlege eller ved å ringe Fastlegetelefonen på 810 59 500.

Koronavirus

Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.
Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.

Mer informasjon og råd finner du på fhi.no og helsenorge.no. Der vil du finne svar på de fleste spørsmål, og kontaktinfo til informasjonstelefonen for koronaviruset.

Kontakt med legekontoret

 

Det er ønskelig at pasienter som ikke har behov for å ringe til fastlegen/legekontoret kommuniserer digitalt via HelseNorge Hastesaker/ø.hj  ber vi pasientene ringe oss.

Ved å kommunisere digitalt bidrar du til at de som trenger å snakke med lege/legekontor kommer raskest mulig igjennom på telefon.

Våre leger

Anne Kvalheim

Anne Kvalheim har for tiden vikar i 100% til og med 31.08.22

Har arbeidet som allmennlege siden 1997, er spesialist i allmennmedisin siden 2004. Jobber i tillegg som helsestasjonslege og er godkjent veileder i allmennmedisin. Tilleggskompetanse innen migrene og hodepine – utredning og behandling.

Er godkjent sjømanns- og offshorelege.

Monika Wiese

Jobbet som lege siden 1999 etter studiet i Tyskland. Har erfaring fra ulike sykehus avdelinger og arbeidet som allmennlege siden 2005. Er spesialist i allmennmedisin siden 2010. Tidligere utdannet til sykepleier og jobbet i Tyskland og Sveits.

Eirik Røthing Simonsen

Ferdig med medisinstudiet i Tyskland i 2008. Jobbet på Øre-nese-hals avdelingen ved Haugesund sykehus frem til starten som allmennlege i 2011.

Er godkjent sjømanns- og offshorelege.

Sidney Felecian

Tidligere ingeniør og sykepleier. Jobbet som allmennlege siden 2007, er spesialist i allmennmedisin siden 2012. Jobber i tillegg som tilsynslege ved sykehjem.

Er godkjent sjømanns- og offshorelege.

Brita Luggenes

Brita Luggenes er allmennlege i spesialisering, har jobbet ved Haugesund Medisinske senter siden januar 2016. Fra tidligere utdannet fysioterapeut. Har studert medisin ved Universitetet i Bergen, og etter dette jobbet to år ved revmatologisk avdeling. Jobber i tillegg som sykehjemslege, og deltar i kommunal legevakt.

Olav Vatnem-Dankel

Olav Vatnem-Dankel er allmennlege i spesialisering. Studerte medisin ved NTNU i Trondheim, hadde turnustjeneste i Haugesund og Suldal. Etter det jobbet 2 år på Haugesund sykehus, 1 år med gastrokirurgi og 1 år ved barneavdelingen. Har spesiell interesse for barnesykdommer. Jobber i tillegg som lege ved korttidsavdelingen SBS og deltar i kommunal legevakt.

Daniel Stenberg Saxe

Daniel Stenberg Saxe er allmennlege i spesialisering og har jobbet ved Haugesund Medisinske Senter siden August 2019.
Studerte medisin i Oslo og var ferdig utdannet lege i 2013.
Etter turnus arbeidet fire år som lege og prosjektleder på sykehus i Kenya og Somalia.
Jobber nå i tillegg som tilsynslege på demensavdeling ved Haraldsvang omsorgssenter.

Laboratoriet

Kerstin Fron

Hege Kristin Johansen

Helsesekretær Elisabeth Førland

Resepsjonen

Vigdis Waage

Kirsten Røher