Akupunktør

Fysioterapiavdelingen ved Haugesund Medisinske Senter ønsker å knytte til seg en akupunktør. Vi er et faglig team beståene av fysioterapeuter, leger, kiropraktor, psykologer og ernæringsrådgiver. Ta kontakt med Jorunn Sørvåg for mer informasjon.

jorsoerv@online.no