Brita Luggenes

Brita Luggenes er allmennlege i spesialisering, har jobbet ved Haugesund Medisinske senter siden januar 2016. Fra tidligere utdannet fysioterapeut. Har studert medisin ved Universitetet i Bergen, og etter dette jobbet to år ved revmatologisk avdeling. Jobber i tillegg som sykehjemslege, og deltar i kommunal legevakt. 

Tilbake til våre medarbeidere>>