Charlotte Gjerdevik

Charlotte Gjerdevik er ernæringsrådgiver med flere års erfaring innen kostholdsveiledning til voksne og barn. Charlotte har en bachelor i ernæringsfysiologi og en bachelor i folkehelse og helsefremmende arbeid. Hun har en bred ernæringskompetanse og en god forståelse for hvordan våre kostholdsvaner påvirker helse og livskvalitet. Har særlig kompetanse på kosthold for mor/barn og skrev blant annet bacheloroppgave om forebygging av matvareallergier hos barn. Charlotte har også god erfaring med undervisning og foredrag om ernæring, og har undervist på sykehus, frisklivssentral, barnehager, lag og organisasjoner. Hun er også hovedlærer i fagstudiet ‘ernæring i pleie og omsorgstjenesten’ ved Aof Haugaland.

Arbeidsområder:
– Livsstilsendring
– Sportsernæring
– Matallergier og intoleranser
– IBS (irritabel tarm syndrom)
– Overvekt/undervekt
– Diabetes (1 og 2)
– Hjerte-kar sykdom
– Metabolsk syndrom
– Revmatiske lidelser
– KOLS
– Forstoppelse
– Foreldre som har barn med autisme (og ADHD)
– Mor og barn

Samarbeider med Vici Treningssenter.

Kort ventetid. Ingen henvisning nødvendig.