Eli Sørvåg Hausken

Er utdannet ved Saxion University of Applied Sciences i Enschede, Nederland.

Har fordypning i idrettfysioterapi og muskel- og skjelettlidelser.

Er sertifisert innen Dry Needling (nålebehandling) og såletilpasning.

Tar fortiden videreutdanning i manuellterapi på deltid i England.

Jobber som privat fysioterapeut, uten driftstilskudd. Har behandlings avtale med flere forsikringsselskaper.

Tilbyr tradisjonell fysikalskbehandling individuelt og i grupper.

Du kan også ta direkte kontakt med Eli Sørvåg Hausken 92 28 85 51, elishausken@gmail.com

Ingen ventetid.

Tilbake til våre fysioterapeuter

Eli Sørvåg Hausken

Eli S. Hausken er fysioterapeut ved Haugesund Medisinske Senter.

Kort ventetid

Med privat fysioterapi trenger du ikke henvisning fra lege. Det er ingen ventetid så du kommer raskt til.