Fysikalsk lymfødem behandling

Lymfødem er en kronisk sykdom som gir hevelse (væskeansamling) i armer og ben. Andre deler av kroppen kan også rammes. Lymfødem forekommer hyppigst hos kvinner. 
Mange mennesker lider av lymfødem uten å være klar over det, men når diagnosen er klar er det mulig å få hjelp.

Sekundære lymfødem – kalles de former som oppstår når lymfesystemet blir påført en skade ved en operasjon eller lignende. Oftest oppstår sekundært lymfødem etter fjerning av lymfeknuter som følge av en kreftoperasjon og/eller ved strålebehandling.

Primære lymfødem – kan være arvelig, og dukker oftest opp i forbindelse med puberteten eller ved andre hormonelle endringer. I ca 30% av tilfellene skyldes primære lymfødem sannsynligvis medfødte defekter i lymfeårene.

 Både sekundære og primære lymfødem er kroniske tilstander.

Behandling:
De fleste pasienter med lymfødem trenger behandling for å redusere ødemet, lindre plager, bedre funksjonen og forebygge komplikasjoner.
Forskjellige kirurgiske inngrep har vært prøvet, men langtidsresultatene har som regel vært dårlige. Medikamentell behandling har lite for seg.

Komplett fysikalsk lymfødembehandling er effektiv og også skånsom. Den eliminerer ikke årsakene, men reduserer ødemet og gir pasientene bedre mulighet for å fungere i hverdagen.
 Komplett fysikalsk lymfødembehandling består i manuell lymfedrenasje, samt tilmåling/tilpassing av kompresjonsstrømpe. 
Denne behandling må utføres av fysioterapeuter med etterutdanning innen dette feltet.

Behandling utføres kun med rekvisisjon fra lege.

Tilbake til våre behandlingstilbud