Nålebehandling/IMS

Flere av fysioterapeutene ved HMS er kurset innenfor nålebehandling (Dry needling) /IMS. IMS, intra muscular stimulation, er en terapeutisk modalitet hvor tynne nåler brukes i behandling. Behandlingen er basert på kunnskap om anatomi, fysiologi, patologi og prinsipper for forskningsbasert medisin, og tar utgangspunkt i undersøkelse og et definert behandlingsbehov. Det finnes flere nevrofysiologiske virkningsmekanismer for observerte effekter av nålebehandling. Forskning viser best effekt innen behandling av smerter i muskelskjelett-system som også inkluderer myofascielle triggerpunkter.

Tilbake til våre behandlingstilbud