Slyngetrening

Slyngetrening er en treningsform hvor målet er å identifisere og aktivere svake og inaktive muskler, såkalte Weak Links, og på den måten oppnå smertelette og økt funksjon.

Behandlingsformen består av øvelser og teknikker utført i slynge, hvor man ut ifra funnene tilpasser et individuelt behandlings- og treningsopplegg.

Slyngebehandling har vist seg å være effektiv for en lang rekke plager som blant annet rygg-/nakkesmerter, prolaps, skuldersmerter og bekkenplager.

Tilbake til våre behandlingstilbud