Haugesund Medisenske Senter

OCH ortopedi

OCH Ortopedi oppretter ny klinikk i Helsehuset Haugesund!
Vi forbedrer menneskers bevegelsesevne, selvstendighet og livskvalitet

Hvem er OCH?
Sammen med våre søsterbedrifter i Sverige, Finland og på Island; er vi den største klinikkvirksomheten i hele Norden innen ortopediske hjelpemidler (proteser, ortoser og ortopedisk fottøy). Vi er alle stolte medlemmer av Össur gruppen (www.ossur.se) familien. Sammen med alle våre kolleger i Team Olmed og Össur fokuserer vi på å bruke vår innsats og kompetanse slik at mennesker uavhengig av skader eller medfødte bevegelseshemninger, forbedrer bevegelsesevne, selvstendighet og livskvalitet.

OCH har avtale med NAV og i henhold til gjeldende regler og forskrifter samt nært samarbeid med annet helsepersonell, pasienter og pårørende; bidrar vi alle til aktiv deltagelse i samfunnet og sosial inkludering. Det representerer god samfunnsøkonomi.
I Norge er OCH Ortopedi representert med klinikker i Oslo, Akershus, Østfold, Oppland, Møre & Romsdal samt Rogaland.

Ny klinikk i Helsehuset:
Grunnet ombygging av Helse Fonna Haugesund Sjukehus, må vi fraflytte lokalene våre på sjukehuset. Vi åpner derfor ny klinikk i Haugesund, nærmere bestemt fra september da vi flytter til det flotte Helsehuset i Skårergaten 112 der vi får gleden av å dele lokaler med flere andre helseprofesjoner.

Vi fortsetter med ortopediteknisk service på Helse Fonna Haugesund Sjukehus:
OCH ortopedi er stolte av vårt langvarige og gode tverrfaglige samarbeid med Haugesund Sjukehus. Vi kommer til å fortsette vår ortopeditekniske service med tilpasning av proteser og ortoser overfor inneliggende pasienter i nært samarbeid med relevante avdelinger på Helse Fonna Haugesund. I tillegg vil vi ta i mot pasienter som henvises til vår nye klinikk i Helsehuset.

Hvilke dager vil OCH Ortopedi Haugesund på Helsehuset være betjent av ortopediingeniør?
Det er stor mangel på ortopediingeniører i Norge. I første omgang vil vi OCH Ortopedi Haugesund være til stede med ortopediingeniør hver onsdag og torsdag. På sikt er målsettingen vår å bygge opp OCH Ortopedi Haugesund til å bli en fullverdig ortopediklinikk som skal være representert med ortopediingeniør hver eneste ukedag.

Vi i OCH Ortopedi gleder oss til å satse i Haugesund! Mer informasjon kommer etter hvert.

Besøk våre hjemmesider