Olav Vatnem-Dankel

Olav Vatnem-Dankel er allmennlege i spesialisering. Studerte medisin ved NTNU i Trondheim, hadde turnustjeneste i Haugesund og Suldal. Etter det jobbet 2 år på Haugesund sykehus, 1 år med gastrokirurgi og 1 år ved barneavdelingen. Har spesiell interesse for barnesykdommer.  Jobber i tillegg som lege ved korttidsavdelingen SBS og deltar i kommunal legevakt.