Såletilpasning

I samarbeid med det svenske firmaet Teamolmed vurderer vi, tar mål og får laget individuellt tilpassede innleggsåler/ fotsenger av svært god kvalitet. Vi lager såler til enkeltpersoner og kan også vurdere såler til flere personer om gangen for eksempel på en arbeidsplass.

Vi tar utgangspunkt i tre variabler: alder, arbeid og aktivitet.

Erfaringer gjort i Norge og Sverige viser at våre fotsenger kan være et svært godt hjelpemiddel til å:
– Forebygge belastningsskader
– Redusere/ta bort smerter og ubehag
– Bedre koordinasjon og balanse
– Bidra til mindre muskulær trøtthet

Tilbake til våre behandlingstilbud