Sigurd Kongsrud Aasmundstad

Sigurd er utdannet ved Saxion University of Applied Sciences i Enschede, Nederland.

Han har spesialkompetanse innenfor diagnose og behandlig av ortopediske lidelser gjennom kursing hos Orthopedic Medicine International avdeling norden.

Mye erfaring med idrettskader og fysisk trening gjennom jobb i toppfotballen.

Jobber som privat fysioterapeut, uten driftstilskudd. Har behandlingsavtale med flere forsikringsselskaper.

Tilbyr tradisjonell fysikalsk behandling, treningsveiledning, trykkbølgebehandling og gruppetimer.

Ta også gjerne kontakt med Sigurd Kongsrud Aasmundstad direkte på tlf: 45067708

Ingen ventetid

Tilbake til våre fysioterapeuter

Sigurd Kongsrud Aasmundstad

Sigurd Kongsrud Aasmundstad er fysioterapeut ved Haugesund Medisinske Senter.

Kort ventetid

Med privat fysioterapi trenger du ikke henvisning fra lege. Det er ingen ventetid så du kommer raskt til.