Sjur Nygaard

Offentlig godkjent fysioterapeut 1988.

Spesialkompetanse innen Ortopedisk medisin ad modum Cyriax.

Godkjent for arbeidsplassvurderinger.

Tilbake til våre fysioterapeuter