Allmennleger

Vi er opptatt av å ha god tilgjengelighet og god service for våre pasienter og andre samarbeidspartnere.

Nye lokaler i sentrum

Vi flytter i nye lokaler i det nye Helsehuset i Haugesund sentrum september 2015.